fbpx

סקירת חשבונות תקשורת / סלולר לעסקים

חיסכון בהוצאות התקשורת

 

סקירת חשבונות תקשורת / סלולר לעסקים

 

Telecom-Experts נותנת שירות סקירה לאיתור תשלומי-יתר לספקים ולמניעת תשלומי-יתר עתידיים. Telecom-Experts הצליחה בעבר לאתר סוגים שונים של תשלומי-יתר והחזירה סכומים עצומים ללקוחותיה. תהליך זה נעשה ע"י שימוש ביישומי תוכנה מתקדמים, מתודולוגיה מוכחת וצוות מנוסה. בנוסף לגילוי תשלומים כפולים, אנו מזהים מקרים של חשבונית שמשולמת פעמיים או יותר אבל לספקים שונים (טעויות עיבוד כאשר התשלום הועבר כדין לספק אחד אך גם באופן שגוי לספק אחר). כמו כן, אנו מזהים תשלומי-יתר כתוצאה מטעויות מחיר, טעויות מע"מ וטעויות ביצוע (החשבונית היא על סכום מסוים, אך התשלום בוצע בסכום שונה). הגישה הראשונית היא לסקור את כל התשלומים לספקים ב- 3 – 4  השנים האחרונות, והעבודה היא על בסיס מודל של אחוז מסוים מן ההחזרים. אם אין החזרים אזי אין תשלום. בנוסף לכספים המוחזרים, מספקת החברה את הדוחות הבאים:

    • דוחות לגבי ניהול מידע – הארגון מקבל קשת רחבה של דוחות מהנתונים שהוצאו בתהליך הסקירה. זאת, בתחום של החשבוניות, תשלומי המזומן, ספקים ותשלומים כפולים.
    • דוחות לגבי הונאות – קיימת הונאה בתשלומים, אך מרבית הארגונים אינם מודעים לסיכון זה. על בסיס מידע ממערכת התשלומים מספקת החברה דוח, שמציג סיכונים שיכולים להיות קיימים.
    • דוחות לגבי יעילות רכש – מניתוח הנתונים מספקת החברה דוח לגבי הזדמנויות לשיפור יעילות הרכש והורדת ההוצאות.
    • תיקון רשימות ספקים – מניתוח הנתונים מספקת החברה  דוח לגבי שגיאות בפרטי הספקים, והיא מעדכנת אותם.

מניעת תשלומי-יתר עתידיים – על סמך הסקירה מציעה החברה מגוון של פתרונות לסקירת תשלומים בתדירות גבוהה יותר, או יישום כלים שהארגון יכול להשתמש בהם למניעת תשלומי-יתר פוטנציאליים. יותר משתלם להפחית תשלומים כפולים לפני שהם מתבצעים, וכך מספקת החברה תועלת כספית לארגון. אחרי הכול, מניעה טובה יותר מטיפול.

 

 

פוסטים נוספים