קנסות יציאה סלולר – כל השיטות להיפרד מתופעת "החתונה הקתולית" !

ספקי אינטרנט

 קנסות יציאה סלולר – כל השיטות להיפרד

מתופעת"החתונה הקתולית"!

 

זהירות חוסכת כסף רב בעת המעבר בין ספקי סלולר! כל הטיפים לחסכון בקנסות היציאה והימנעות ממלכודת הקנסות בחוזה עם הספק הסלולרי.

שינוי החוק בנוגע לקנסות יציאה נועד לאפשר ניידות (לקוחות ומספרים) בין ספקי התקשורת הניידת והנייחת, במטרה להיטיב את כוחו הצרכני של הלקוח הפרטי והעסקי הקטן. אולם, שינויי החקיקה יצרו תסבוכת לעסקים. עפ"י התיקון השני לחוק, החל מ- 8/11/11, ביטול קנסות היציאה יחול על עסקים, שסכום החשבונית שלהם הוא מתחת ל- 5,000 ₪ לחודש, מה שמגן על עסקים עם כ- 20 מכשירים בלבד. זאת, מול התיקון הראשון לחוק, שאסר לגבות קנסות יציאה לעסקים שלהם עד 100 מכשירים, בחוזים שנחתמו אחרי 1/2/11.

מכאן, שעסקים הבאים לחתום או להאריך את החוזה הסלולרי שלהם, צריכים להיות רגישים לדקויות שיש בתיקוני החקיקה השונים, ולא ליפול ב"מלכודת הדבש" של "החתונה הקתולית" עם ספק הסלולר. זאת, במיוחד על רקע הידיעה, שבמהלך 2012 ייכנסו ספקי סלולר ושחקנים נוספים לשוק, החל מספקי MVNO וכלה בספקים חדשים עם שירותי דור 3.5 UMTS (מירס וגולן טלקום). זהירות והתנהגות צרכנית נבונה חוסכת כסף רב בעת המעבר בין ספקי סלולר!

דוגמת דו"ח קנסות יציאה חברת אורנג'

מהם החידושים בנושא קנסות היציאה לעסקים בעת מעבר בין חברות הסלולר?

נקבע ע"י הכנסת, שקנסות יציאה ייעשו רק על פי החוק ולא על פי החוזים המקובלים הקיימים בשוק. זאת, עפ"י שני סבבי תיקונים, שנעשו בכנסת לחוק התקשורת. צפוי עוד סבב תיקונים לחוק, שמועדו טרם נקבע, לאור הקשיים שנולדו בתיקוני החוקים הקיימים. לכן, יש לשים לב לדקויות בהבדלים בין נוסחי החוק השונים שעברו עד כה בכנסת. תיקוני החוק שכבר אושרו הם כדלהלן:

א. לא יוטלו קנסות יציאה מכל סוג על לקוחות שלהם עד 100 מכשירים, שהחוזה שלהם נחתם אחרי 1/2/11, והקנס ללקוחות ותיקים עם חוזה, שנחתם לפני 1/2/11 ולהם עד 50 מכשירים, יהיה לכל היותר 8% מהחשבון החודשי הממוצע כפול מספר חודשי ההתחייבות שנותרו. כ"כ התשלום על ייתרת העלות של מכשירי הסלולר ייעשה באמצעות עסקת אשראי בתשלומים עד סוף התקופה ולא בפירעון מידי.

ב. החל מ- 8/11/11, מי שכבר מנוי על כמה שירותי תקשורת קווים מול ספק התקשורת וגם על שירותי סלולר, ויש ברשותו עד 100 מכשירים וממוצע חשבוניות חודשיות נמוך מ- 5,000 ₪ לחודש (בגין כל המכשירים הסלולריים), קנס היציאה שניתן לגבות ממנו לא יעלה על מכפלת 8% מממוצע החשבון החודשי של המנוי כפול מספר החודשים שנותרו עד תום תקופת ההתחייבות שלו. כ"כ, התשלום על יתרת העלות של מכשירי הסלולר ייעשה באמצעות עסקת אשראי בתשלומים עד סוף התקופה ולא בפירעון מידי.

דהיינו: לקוח עסקי, שבוחר במסלול ב' בעת שהוא מעוניין לעבור בין ספקי סלולר, מצוי בבעיה. ממוצע החשבונית במגזר ה- SME הוא כ- 300 ₪ לחודש, ולכן מגבלה של 5,000 ₪ לחודש מגנה על עסקים עד 20 מכשירים לכל היותר (!), ולא 100 ככתוב בחוק. לכן, מומלץ לו לבחור במסלול א' של חוזים, שנחתמו מ- 1/2/11, שקובעים שאין קנסות יציאה ללקוח עם עד 100 מכשירים.

אולם, אם ללקוח הסכם עסקי נוסף, שאינו בתחום הסלולר עם אותו ספק סלולר (או קבוצת תקשורת שבה ספק הסלולר נמצא), הוא יהיה בבעיה בכל מקרה, שכן ספק הסלולר יכול להשתמש בסעיף החוק המגביל את העדר הקנסות רק למי שהחשבון החודשי שלו מגיע עד 5,000 ₪ לחודש.

הסבר: החוק מדבר על הסכם עם אותו ספק תקשורת, אולם בגלל תהליכי הקונסולידציה בשוק, נוצרות קבוצות תקשורת שלהן שירותים ניידים ונייחים גם יחד, דוגמת: סלקום-נטוויז'ן, פרטנר-סמייל והוט-מירס (ובקרוב בזק ובנותיה, לרבות בזק בינלאומי, YES, ופלאפון). מכאן, גם אם החוזה נחתם אחרי 1/2/11 ולכאורה אין קנסות למי שברשותו עד 100 מכשירים (לפי מסלול א'), הלקוח יכול לעמוד בפני טענה של ספק הסלולר, שהוא מוגבל בהגנת החוק רק עד 5,000 ₪ לחודש, שזו הגנה רק על מי שברשותו עד כ- 20 מכשירים בלבד. לכן, אם החשבון החודשי של העסק הוא מעל 5,000 ₪, ההגנה אינה חלה עליו. מכאן, התיקון החדש לחוק יקשה על עסקים להקטין את קנסות היציאה, במיוחד אם יש ללקוח הסכמים נוספים עם אותו ספק תקשורת או קבוצת תקשורת.

למה יש לשים לב בעת חידוש חוזה או חתימת הסכם סלולרי חדש ?

א. עד שיתוקן החוק, מי שיש לו כמה הסכמי תקשורת עם אותה חברת סלולר או קבוצת תקשורת רצוי שיבדוק, אם ניתן לפצל את העסק לחברות נפרדות, שלכל אחת חשבונית חודשית פחות מ- 5,000 ₪ לחודש. הסדר זה עדיף כדי לקבל את ההגנה של קנס היציאה המוגבל ומגבלת גביית התשלום על ייתרת העלות של מכשירי הסלולר.

ב. אם לעסק לארגון אין הגנת קנסות יציאה עפ"י החוקים הקיימים, יש לחשב מראש את כלל עלויות קנסות היציאה בטרם חתימה על הסכם סלולר. אין לחתום על חוזה סלולרי טרם ביצוע בחינה מדוקדקת של כל העלויות שתחולנה על העסק, אם ירצה להתנייד לספק סלולר אחר. אין להסכים בשום אופן לקנסות היציאה המופרזים, שיש כיום בחוזים הסלולריים של חברות הסלולר הגדולות. אין לקבל את החישוב של חברת הסלולר "כתורה מסיני" ומומלץ להתייעץ עם מומחה לתחום כדי לחשב את הקנסות הנכונים. ניתן לחסוך בסעיף זה הרבה מאוד כסף!

ג. יש לשים לב, שקנסות היציאה, שיש בחוזי חברות הסלולר הנוגעים למכשירי הסמארטפונים ומכשירים ששודרגו בשנה האחרונה, גבוהים באופן יוצא דופן.

טיפים חשובים לעסקים:

יש לשקול כמה טקטיקות הגנה:

1) לרכוש חלק או את כל מכשירי הסמארטפון אצל ספק עצמאי שאינו קשור לחברת הסלולר.

2) במידה ומחליטים על נטישת הספק הסלולרי ועל ניידות לספק אחר, ראוי לבצע זאת בשלבים ולא במכה אחד. בשלב ראשון ניתן לנייד לספק החדש רק מכשירי סלולר, שקנסות היציאה לגביהם נמוכים או שאין עליהם קנסות יציאה, כי הם ישנים וכבר שולמה כל התמורה עבורם. רק בשלבים יותר מאוחרים רצוי לנייד את המכשירים, שקנסות היציאה עבורם יותר גבוהים.

3) לנסות ולסכם עם הספק החדש אליו מתניידים, שייקח על עצמו (במסגרת המעבר), ככל הניתן, את קנסות היציאה על המכשירים המנויידים אליו. במידה והספק החדש אינו מוכן לממן את כל הקנסות, מומלץ לבצע את המעבר אליו בהדרגה, כדי להקטין את עלויות המעבר בגין הקנסות.

4) לבדוק עם הספק החדש אליו מתניידים, עוד בטרם ההתניידות, האם הוא יהיה מוכן לשלם את קנסות היציאה (כולן או חלקן) ישירות לספק הסלולר אותו נוטשים.

5) לבדוק אפשרות להפעיל את "חוק ניתוק זיקה" בעת המעבר ולקבל מנגנון של זיכוי על המכשירים אצל הספק החדש, מה שיקהה ויקטין את הקנסות ביציאה מהספק הקודם.

6) במידה ואין ברירה ונאלצים לשלם קנסות יציאה גבוהים, מומלץ לנהל מו"מ עקשני על פריסת הקנסות על פני תקופה ארוכה ככל הניתן, בתשלומים קטנים עד כמה שניתן.

7)  אם מדובר בהסכם משותף למספר חברות, יש לעמוד על כך, שהחישוב של קנסות היציאה יחושב לפי כל חברה בנפרד.

8) אם ברשות העסק 20-100 מנויים ויש הסכם נוסף עם אותו ספק תקשורת קבוצת תקשורת, יש לבדוק אם ניתן לבטל הסכם זה (לבדוק שאין קנסות יציאה בגין שירותי התקשורת הקווית). רק כך ניתן יהיה לקבל את ההגנה של הגבלת קנסות היציאה לגבי מי שיש ברשותו עד 50 מכשירים וחתם על הסכם לפני 1/2/11, או ביטול כל הקנסות אם יש ברשותו עד 100 מכשירים וחתם על ההסכם אחרי 1/2/11.

תשומת לב שהחל מ- 8/8/11 הסכמים חדשים עם כל ספקי התקשורת הקווית (טלוויזיה – כבלים ולוויין, אינטרנט, טלפוניה קווית, טלפוניה בינלאומית), ייעשו ללא כל קנסות יציאה, לכלל הלקוחות ללא תלות בכמות מהמנויים. החל מיום 8/11/11 לגבי מנויים עם הסכמים קיימים ושנחתמו לפני 8/8/11 בתחום שירותי התקשורת הקווית, הקנס יהיה לכל היותר 8% מהחשבון החודשי הממוצע כפול מספר חודשי ההתחייבות שנותרו. כ"כ פירעון עבור ציוד קווי שנרכש יהיה באותו הסדר כמו זה הקיים בסלולר.

9) אם נחתם הסכם לפני 1/2/11 והיו לעסק עד 50 מכשירים, וכיום בעסק מצויים 50 עד 100 מכשירים, ואין הסכם נוסף בגין שירותים קוויים עם אותו ספק תקשורת, מומלץ לבחון "פתיחת ההסכם" לגבי 50 המכשירים הוותיקים, וחתימת הסכם חדש, שיהיה ללא קנסות יציאה על כל 50 עד 100 המכשירים. מומלץ לבצע חישוב כדאיות כלכלית של הפרת ההסכם כדי להיכנס להסכם חדש נטול קנסות, בין עם הספק הנוכחי ובין עם ספק חדש, מול המשך ההסכם הקיים עד תומו. 

טיפ חשוב:

אם נחתם הסכם סלולרי לפני שנת 2011 וברשות העסק 50 עד 100 מנויים, אין כל הגנה רטרואקטיבית בגין תשלום קנסות היציאה עפ"י ההנחיות של משרד התקשורת וקרוב לוודאי שקנסות היציאה גבוהים מאוד עפ"י ההסכם. לכן, במידה ואין בעסק מעל 100 מכשירים, מומלץ לחתום על הסכם חדש עם הספק הסלולרי ללא שדרוג מכשירים ומיד קנסות היציאה יופחתו פלאים. זאת, מאחר שהנחיות החדשות של משרד התקשורת חלות על הסכם שכזה, בתנאי שלא נחתם הסכם אחר (אינטרנט, טלוויזיה, טלפוניה קווית) עם אותו ספק סלולר.

מה קורה כאשר לא מחשבים נכון את קנסות היציאה ?

נתקלתי כבר בלקוח שלו כ- 170 מנויים, מהם כמעט מחציתם לא פעילים, שחתם לפני כשנה וחצי על הארכת ההסכם, מבלי שבדק עם תום את המשמעויות של הסכם זה. בבואו לבחון מעבר לספק חדש, קיבל מחברת פרטנר חשבון על סך כמיליון וחצי ₪ קנסות יציאה. מדובר בסכום עתק, בלתי סביר וככזה המסוגל למוטט את העסק חיש מהר, מה שהופך את כל הרעיון של נטישת ספק הסלולר ומעבר לספק חדש ללא ריאלי. גם לא סביר, שהספק החדש אליו מעוניינים להתנייד יסכים לשלם קנסות כאלו גבוהים עבור הלקוח, שמבקש לעבור אליו. ברור שבמקרה כזה יש צורך בטיפול מקצועי בבעיה החמורה שעולה מהחשבון.

שורה תחתונה:

עסקים וארגונים צריכים לגלות צרכנות נבונה, להתייעץ עם המומחים לנושא, לפני שהם חותמים על הסכם סלולרי. יש להיזהר מהמלכודות שיש בחוק הקיים לגבי לקוחות עם 20 עד 100 מכשירים. יחד עם זאת, אין להירתע מלפתוח חוזה קיים ולהתאימו לתקנות החדשות, תוך ניתוח כל החלופות הכלכליות הקיימות. המציאות מלמדת אותנו, שהמצב מעורפל ונזיל, במיוחד על רקע הציפיות להגברת התחרות בשוק הסלולר. על ציבור הלקוחות העסקיים מוטלת החובה לעמוד על מיצוי זכויותיהם בשוק הסלולר.

חשבון סלולרי

השאר תגובה

פוסטים נוספים