fbpx

10 שלבים שחייבים ליישם לפני חתימה על הסכם סלולרי לעסקים

10 שלבים שכל חברה חייבת ליישם לפני חתימה על הסכם סלולרי לעסקים:

 

1. הקמת צוות מקצועי מצומצם, שאינו מקבל "שירותי זהב" מהספק הסלולרי ולא שודרג לאחרונה ללא חיוב. מומלץ שהצוות יכלול לפחות מומחה אחד בדיני חוזים ובניהול מו"מ. יש לשים לב, שהחברות הסלולריות אוספות מודיעין עסקי מפורט על הארגון ועל מקבלי ההחלטות לגבי בחירת הספק הסלולרי על מנת לסגור עסקה מיטבית מבחינתן.

2.הגדרת מדיניות שימוש של החברה ע"י הצוות, לגבי תחום "פיצול השימוש": מה מוגדר על חשבון העובד ומה מוגדר על חשבון החברה.

3.הגדרת סל שירותים נדרשים, סלולר בלבד, DATA, והאם להשתמש באפליקציות חוסכות ומייעלות את הארגון.

4.מודיעין עסקי: יש לאסוף מידע תחרותי (כולל מהאינטרנט) לגבי החברות הסלולריות, מבצעים נסתרים והסכמים קיימים עם חברות בשוק.

5. תמהיל שיחות: להגדיר מה תמהיל השיחות (מפ"א, סלולר חו"ל) שיש בארגון.

6. תנאים כלליים (הצמדה, העלאות תעריפים, דמי יציאה, שינויים, "הקפאת מכשירים"…): יש לדרוש גמישות של מספר מסלולים עם אפשרות לשינויים במהלך ההתקשרות ממסלול למסלול ללא חיוב (למשל, אם מחיר הקישוריות ירד…). לדוגמה: אם משרד התקשורת יחליט להוריד את דמי הקישוריות, שלא ייוצר מצב שחותמי ההסכם יהיו תקועים במסלול לא אטרקטיבי. בהסכם / חוזה – בשום פנים ואופן לא להסכים לחתום על הסכם החוזה הגנרי שמספקים מפעילי הסלולר. ההסכם הנו חד צדדי לטובת הספק הסלולארי, שמאפשר לספק לעלות תעריפים או לקשור את הלקוח ב"חתונה קתולית", וכולל דמי יציאה גבוהים ואף בלתי סבירים מההסכם.

7. שקיפות / פשטות: המודל הכספי חייב להיות פשוט ובר השוואה בקלות כאשר יש להפעיל את חוק 80/20 ולתחר את הספקים הסלולאריים רק על המרכיבים העיקריים (80% מסעיפי החיוב המהווים עד 20% מהעלויות הממוצעות לחברה), ולגבי כל השאר מוצע לבחון קבלת תעריף מוסכם.

8. GSM בלבד: פלאפון עוברת לדור 3.5 או 3.75 של GSM מה שיאפשר לנייד מכשירים מספק לספק כך שהשקעות שבוצעו לא תרדנה לטמיון.

נושאי הבעלות על המכשירים ותקופת ההתחייבות הם קריטיים לגבי כל הסכם סלולארי. לכן, יש להקפיד היטב בנושאים הללו. יש לשים לב שחברות הסלולר הכשילו עד כה את המהלך המאפשר לחברות לרכוש בנפרד את המכשיר הסלולרי באמצעות שיטות התמחור שלהם. לכן, יש להקפיד בדרישות המפרט המגדיר את עלות המכשירים והבעלות עליהם.

9.לא לחתום על סעיפים המגבילים את הארגון מלהשתמש ב- SIM זר, אפליקציות לחיסכון בסלולר Call-Back, Call-Through, על העלאות תעריפים, דמי יציאה, חיוב גבוה פיקטיבי על המכשירים שעלותם נמוכה.

10. מחירי מכשירים: אל תאמינו למחירים המטורפים של המכשירים המוצגים באתרי האינטרנט של מפעילי הסלולר כאילו "זכיתם" במכשיר סלולרי בשווי 3,680 ש"ח בלבד בפריסה של 36 חודשים בחיוב וזיכוי מלא או חלקי בזמן אוויר של 89.90 ש"ח לחודש (בדומה למה שרואים במכרזים הפומביים, בהם מחירי המחירון שנקבעים גבוהים בכ- 70% עד 80% ממחירי השוק הנמוכים ביותר). מחיר המכשיר האמיתי לא עולה על 100$-150$ בלבד בממוצע למכשיר. ספק הסלולר מרוויח גם ממכירת המכשירים, בניגוד לרושם שנותר בשוק.

הסכם סלולרי לעסקים

 

 

 

פוסטים נוספים